MISA FALCON MISA FALCON
Yêu cầu Hệ thống
  • Yêu cầu phần cứng: Màn hình có độ phân giải 1024×768 hoặc cao hơn.
  • Trình duyệt: Internet Explorer 8.0/Firefox 3.6/
    Chrome 8.0 hoặc mới hơn.
  • Bộ gõ tiếng Việt: Bộ gõ tiếng Việt Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001.
MISA FALCON
Lịch sử sản phẩm
MISAFALCON 2023
MISAFALCON X1 2023