Đáp ứng đầy đủ các đối tượng
Quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Quỹ vì người nghèo
Tổ chức, Cơ quan, Cá nhân tiếp nhận, phân phối của các nguồn đóng góp tự nguyện để thực hiện hoạt động xã hội, từ thiện
Phần mềm kế toán dành cho Quỹ Vì người nghèo
Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán Hoạt động Xã hội – Từ thiện
Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán Hoạt động xã hội - Từ thiện
01
Tiền mặt
02
Tiền gửi
03
Tài sản cố định
04
Vật tư hàng hóa
05
Công cụ dụng cụ
06
Tính lương
07
Sản xuất kinh doanh
Đáp ứng đầy đủ quy định mới nhất của nhà nước
Thông tư số 41/2022/TT-BTC Hướng dẫn kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện
Nghị định số 93/2019/NĐ-CP Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Nghị định số 93/2021/NĐ-CP Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo
Quyết định số 1198/QĐ-MTTW-ĐCT Ban hành quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi
Đáp ứng đầy đủ quy định mới nhất của nhà nước
Điểm ưu việt
Tự động định khoản 80% các nghiệp vụ kế toán phát sinh
Tự động hạch toán 100% các bút toán đồng thời
Tự động xác định kết quả thặng dư (thâm hụt) hoạt động quỹ
Kết nối DVC trực tuyến của KBNN gửi chứng từ, báo cáo đối chiếu với KBNN
Đáp ứng đầy đủ 04 báo cáo tài chính, 02 mẫu đặc thù, 22 sổ sách kế toán theo Thông tư 41/2022/TT-BTC
Tự động tổng hợp Báo cáo quyết toán, Báo cáo tài chính theo Thông tư 41/2022/TT-BTC
Điểm ưu việt
Giá trị mang lại
Tiết kiệm 50% thời gian, công sức thực hiện; Tiết kiệm 45% chi phí, Tăng 50% năng suất công việc
Hoạt động xã hội, từ thiện ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời, khoa học
Hoạt động xã hội, từ thiện trong sáng, minh bạch
Tránh hiện tượng lợi dụng gây thất thoát tiền, tài sản, nguồn lực của xã hội
Tạo niềm tin cho công chúng
Giá trị mang lại
Vì Sao nên chọn MISAFalcon 2023 và MISAFalconX1 2023 ?
Vì Sao nên chọn MISAFalcon 2023 và MISAFalconX1 2023 ?