Báo giá các gói Sản phẩmDịch vụ
 • Phần mềm MISAFALCON 2020 – Bán mới phần mềm
  7.200.000 VNĐ/Bộ
  Áp dụng đối với khách hàng mua mới phần mềm
  Thời gian bảo hành là 12 tháng, trong thời gian bảo hành, theo yêu cầu của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương, khách hàng được:
  – Bảo trì, sửa lỗi, phát triển các tính năng mới
  – Cập nhật các quy định mới của Nhà nước
  – Nâng cấp về mặt bảo mật để đảm bảo sự an toàn dữ liệu, thông tin
  – Cải tiến sản phẩm để tăng tốc độ và hiệu quả của tính năng
  – Quản trị dữ liệu cho khách hàng trong quá trình sử dụng
  MISA FALCON
 • Phần mềm MISAFALCONX1 2020 – Bán mới phần mềm
  14.400.000 VNĐ/Bộ
  Áp dụng đối với khách hàng mua mới phần mềm
  Thời gian bảo hành là 12 tháng, trong thời gian bảo hành, theo yêu cầu của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương, khách hàng được:
  – Bảo trì, sửa lỗi, phát triển các tính năng mới
  – Cập nhật các quy định mới của Nhà nước
  – Nâng cấp về mặt bảo mật để đảm bảo sự an toàn dữ liệu, thông tin
  – Cải tiến sản phẩm để tăng tốc độ và hiệu quả của tính năng
  – Quản trị dữ liệu cho khách hàng trong quá trình sử dụng
  MISA FALCON
 • Đào tạo tập trung
  Miễn phí
  Tập huấn tập trung tại địa phương trong 02 ngày cho ≤ 02 người/đơn vị.
  MISA FALCON
  Thay đổi GPSD
  950.000 VNĐ/GPSD/Lần
  Áp dụng đối với tất cả khách hàng yêu cầu thay đổi GPSD ngoài thời gian bảo hành.
  MISA FALCON
MISA FALCON
MISA FALCON
MISA FALCON