Báo giá các gói Sản phẩmDịch vụ
 • Phần mềm kế toán Quỹ vì người nghèo MISAFALCON 2020
  7.200.000 VNĐ/Bộ
  Áp dụng đối với khách hàng mua mới. Thời gian bảo hành là 12 tháng, trong thời gian bảo hành khách hàng được cập nhật miễn phí các quy định mới của Nhà nước liên quan đến phần mềm mà theo yêu cầu của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương.
  MISA FALCON
 • Phần mềm tổng hợp báo cáo Quỹ vì người nghèo MISAFALCONX1 2020
  14.400.000 VNĐ/Bộ
  Áp dụng đối với khách hàng mua mới. Thời gian bảo hành là 12 tháng, trong thời gian bảo hành khách hàng được cập nhật miễn phí các quy định mới của Nhà nước liên quan đến phần mềm mà theo yêu cầu của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương.
  MISA FALCON
 • Đào tạo tập trung
  Miễn phí
  Đào tạo tập trung tại địa phương trong 2 ngày cho ≤ 2 người/đơn vị.
  MISA FALCON
  Thay đổi GPSD
  950.000 VNĐ/GPSD/Lần
  Áp dụng đối với tất cả khách hàng yêu cầu thay đổi GPSD ngoài thời gian bảo hành.
  MISA FALCON
MISA FALCON
MISA FALCON
MISA FALCON